Koop & verkoop

U wilt een bedrijf verkopen of kopen? G+ biedt maatwerk in uw specifieke situatie.

Een onderneming kopen

Een belangrijk vraagstuk is wat voor een onderneming geboden moet worden.


G+ helpt bij het bepalen van de waarde en bekijkt samen met u wat financieel haalbaar is. Daarnaast zijn wij actief betrokken bij de onderhandelingen en de juridische vastlegging.

Een onderneming verkopen

Een onderneming verkopen is naast een zakelijke beslissing voor veel ondernemers ook een emotionele beslissing.


Bij G+ is veel aandacht voor deze 'zachte' aspecten. Daarnaast bieden we zakelijk ondersteuning in alle fases van het proces.

Management Buy-in/Buy-out

In deze situaties start u als ondernemer door de aankoop van een onderneming waar u in werkt (MBO) of nog niet werkt (MBI).


G+ help bij de financiering en de zoektocht naar risicodragend kapitaal. Voorts participeren wij zelf op beperkte schaal deel in MKB-bedrijven.

Waardering

Wij worden vaak door derde partijen ingeschakeld bij de waardebepaling van een onderneming. Voor elke situatie zijn er specifieke aandachtspunten.

Overname

Belangrijk onderdeel van een overname is de waardering. Soms is dit voor ons onderdeel van het verkoop- of koopproces. Soms worden wij ook alleen voor dit onderdeel gevraagd.

Bedrijfs-opvolging

Als de nieuwe generatie het familiebedrijf overneemt, is een waardering noodzakelijk.

Een reële waardebepaling is niet alleen noodzakelijk uit fiscaal oogpunt. Ook aan de eventuele belangen van andere familieleden moet worden gedacht.

Echtscheiding en conflict

Als de boedel moet worden verdeeld of er een conflict is tussen bijvoorbeeld aandeelhouders moet een bedrijfswaardering worden opgesteld. G+ treedt op als onafhankelijke bemiddelaar en als partijdeskundige.

Overige diensten

Wij richten ons op groeibegeleiding van MKB-bedrijven in de breedste zin van het woord. Hieronder worden nog een aantal activiteiten.

Financiering

Hebt u groeikapitaal nodig of moet uw bedrijf moet worden geherfinancierd als gevolg van bijvoorbeeld een herstructurering. G+ maakt een beknopt financieringsplan en heeft een uitgebreid netwerk van kredietverstrekkers.

Businessplan

Als u een nieuwe business wilt opzetten of een nieuwe activiteit wilt starten is een gedegen businessplan noodzakelijk. G+ helpt bij het opzetten van het plan en de vertaling in (financiële) doelen.

Participaties

G+ Advies neemt ook zelf deel in MKB-bedrijven. Wij gaan altijd uit een minderheidsbelang en brengen zowel kapitaal als financiële en organisatorische kennis in.

Groei is meer dan een winstaandeel. Hoe kunnen wij jou helpen?

Uw bedrijf is altijd in ontwikkeling. Het maakt - net als een mens - van alles door. In al deze fases is G+ een betrouwbare partner met kennis en ervaring.