Overname

Als u een bedrijf koopt of verkoopt is het belangrijk om te weten welke prijs er gevraagd of geboden moet worden. Uitgangspunt voor het bepalen van deze prijs is een bedrijfswaardering.

Bij het opstellen van een waardering is de discounted cashflowmethode de meest gebruikte en accurate methodiek.


Op basis van de historische cijfers en uw toekomstverwachting worden samen met u prognoses opgesteld en bepaald welke investeringen moeten worden gedaan.


Als er een specifieke koper is, wordt met u bekeken in hoeverre er sprake is van strategische meerwaarde. Op basis hiervan wordt een prijs vastgesteld.

  • Wil u weten wat uw bedrijf waard is?
  • Wil u weten welke prijs u moet vragen voor uw bedrijf?
  • Wil u onderbouwing voor de prijs die u gaat bieden voor een overnametarget?

Bedrijfsopvolging

Bij bedrijfsopvolging wordt de onderneming overgedragen op de volgende generatie. Een reële waardebepaling is dan van belang. Er zijn namelijk diverse belanghebbenden.

In eerste instantie gaat het er natuurlijk om dat er een prijs wordt vastgesteld waar zowel de vader/moeder en zoon/dochter zich in kunnen vinden. Maar ook voor eventuele andere familieleden is een reële waardering van belang. Tenslotte is het ook belangrijk dat de waardering fiscaal verantwoord is.


Gezamenlijk met u worden toekomstverwachtingen geformuleerd en deze worden uitgewerkt in financiële prognoses. Op basis hiervan wordt de waarde van de onderneming bepaald.

  • Wil u uw bedrijf overdragen aan de volgende generatie?
  • Wil u het familiebedrijf overnemen?
  • Wil u een second opinion op de waarde?

Echtscheiding en conflict

Indien partners met een onderneming uit elkaar gaan of aandeelhouders van een bedrijf hun samenwerking willen beëindigen is een waardering van de aandelen noodzakelijk.

Hier nog meer tekst als subkop en om mensen nieuwsgierig te maken naar meer info en doorscrollen of klikken. Hier nog meer tekst als subkop en om mensen nieuwsgierig te maken naar meer info en doorscrollen of klikken

  • Bulletpoint met een bepaalde situatie waar men zich in herkent
  • Bulletpoint met een bepaalde situatie waar men zich in herkent
  • Bulletpoint met een bepaalde situatie waar men zich in herkent

Groeiverhalen

Jimmy's popcorn: van eenmanszaak tot marktleider

Arjan Hooijmeijer nam Jimmy’s Popcorn ongeveer 20 jaar geleden over van zijn vader. Destijds werd er popcorn in videotheken geleverd. Sindsdien heeft Arjan het bedrijf vakkundig verder uitgebouwd. Het bedrijf is marktleider in popcorn voor bioscopen geworden en is ook de retail in gegaan. Vanuit een solide basis in Nederland hebben ze ook de sprong naar het buitenland gewaagd. G+ Advies is sinds 2006 een klankbord bij strategische beslissingen zoals overnames en het betreden van nieuwe markten.

Groei is meer dan een winstaandeel. Hoe kunnen wij jou helpen?

Uw bedrijf is altijd in ontwikkeling. Het maakt - net als een mens - van alles door. In al deze fases is G+ een betrouwbare partner met kennis en ervaring.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met:


Hendrik-Jan Groeneveld

hgroeneveld@gplus.nl

06 5123 5647


Martin Stegeman

mstegeman@gplus.nl

06 1805 2673