Een onderneming kopen

In het proces moet een aantal belangrijke stappen worden genomen. In al deze fases kunnen wij u ondersteunen, zo nodig met aanvullende expertise uit ons netwerk.

Samen met u formuleren wij een zoekprofiel. Op basis hiervan gaan wij gericht in de markt op zoek naar een passend bedrijf.


Nadat een geschikte kandidaat is gevonden, kunnen wij de waarde van het bedrijf bepalen. En daarnaast adviseren wij u over de financieringsruimte die u kan aanwenden voor de overname. Op basis hiervan wordt gezamenlijk worden bepaald welk bedrag maximaal zal worden geboden.


Na deze fase volgen onderhandelingen. Bij akkoord verzorgen wij de juridische vastlegging en de Due Diligence.

 • Wil u een bedrijf kopen?
 • Wil u weten wat een bedrijf waard is?
 • Zoekt u hulp bij vastgelopen onderhandelingen
 • Hebt u ondersteuning nodig bij het contractueel vastleggen van afspraken?
 • Hebt u hulp nodig bij het verkrijgen van financiering?

Een onderneming verkopen

Een onderneming verkopen is voor veel ondernemers een proces dat ze maar eens in hun leven meemaken. Naast alle zakelijke aspecten speelt emotie hierbij vaak een grote rol. G+ biedt ondersteuning in elke fase van het proces.

Allereerst wordt een waardering opgesteld, die dient als indicatie voor de vraagprijs.

Als er geen opvolgers binnen de familie zijn, moet extern worden gezocht naar een potentiële koper. Hiertoe wordt een zoekprofiel opgesteld en kan actief in de markt worden gezocht naar een geschikte partij. De partijen worden geïnformeerd met een informatiememorandum, waarin de onderneming wordt gepresenteerd.


Als geïnteresseerde partijen zijn gevonden, vinden informerende gesprekken plaats. Hierna wordt partijen gevraagd om een indicatieve bieding te doen, waarbij we een keuze maken met welke partij verder wordt onderhandeld om te komen tot een intentieverklaring.


Na het tekenen van de intentieverklaring krijgt de kopende partij gelegenheid om een Due Diligence te doen, waarna een

koopcontract wordt opgesteld. G+ biedt in elke fase ondersteuning.

 • Wil u uw onderneming verkopen?
 • Wil u weten wat de waarde van uw bedrijf is?
 • Wil u hulp bij de overdracht binnen de familie?
 • Wil u ondersteuning bij het zoeken naar een koper?
 • Wil u hulp bij onderhandelingen en/of juridische vastlegging?

Management buy-in/buy-out

Als het management van een onderneming wil overnemen (MBO) of een manager van buiten het bedrijf de aandelen wil kopen (MBI) is sprake van enkele bijzondere aandachtspunten.

Bij een MBI is financierbaarheid een belangrijk aspect. Externe partijen zijn minder snel geneigd een dergelijke transactie te financieren. Een goed onderbouwd plan verhoogt de kans op succes aanzienlijk.


De belangrijkste vraag is of de MBI-er voldoende kennis en ervaring om het bedrijf over te nemen. Verder moet worden gekeken hoeveel kapitaal de MBI-er kan inbrengen en op welke wijze additioneel risicodragend kapitaal kan worden aangetrokken.


Bij de MBO is het verkrijgen van financiering vaak gemakkelijker. Vaak financiert de verkoper zelf een deel van de transactie. Belangrijk aspect daarbij is dat goede afspraken worden gemaakt over de overdracht. In veel gevallen vindt de ondernemer het in deze situatie lastig het bedrijf echt los te laten.


 • Bent u als MBI-er op zoek naar een geschikte onderneming
 • Bent u op zoek naar risicodragend kapitaal?
 • Wil u als management de onderneming overnemen?
 • Wil u uw onderneming overdragen aan uw management?

Groeiverhalen

Groeien door het geven van vertrouwen

Dirk Schouten is een bevlogen ondernemer die de meest uiteenlopende bedrijven is gestart of heeft overgenomen. Zo heeft hij onder andere Althen, een groothandel in sensoren en meetinstrumenten. Dirk is een echt mensen-mens. Met zijn natuurlijke charme weet hij goede mensen aan zich te binden. Hij geeft zijn mensen veel vertrouwen en volgt dat ook op. Directeuren krijgen een fair aandelenbelang in de onderneming die ze leiden.

Groei is meer dan een winstaandeel. Hoe kunnen wij jou helpen?

Uw bedrijf is altijd in ontwikkeling. Het maakt - net als een mens - van alles door. In al deze fases is G+ een betrouwbare partner met kennis en ervaring.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met:


Hendrik-Jan Groeneveld

hgroeneveld@gplus.nl

06 5123 5647


Martin Stegeman

mstegeman@gplus.nl

06 1805 2673