Financiering

Om te zorgen dat uw onderneming kan blijven groeien is het belangrijk dat liquiditeit geen knelpunt wordt. Met een gedegen financieringsplan krijgt u inzicht en kunnen financiers worden benaderd.

G+ ondersteunt u bij het opstellen van een plan. Hierbij wordt de commerciële formule van uw onderneming beknopt beschreven en worden uw strategische doelstellingen vertaald in financiële prognoses.


Op basis van dit plan kan een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van uw kredietbehoefte en kunnen financiers worden benaderd. Wij hebben een uitgebreid netwerk van bancaire partijen en verstrekkers van risicodragend vermogen.

  • Hebt u behoefte aan groeifinanciering?
  • Wilt u uw onderneming herfinancieren?
  • Wil u risicodragend vermogen aantrekken?

Businessplan

U wil een nieuwe onderneming opzetten of nieuwe activiteiten starten binnen uw bestaande onderneming. Een businessplan is dan belangrijk om het groeipad te bepalen en om de juiste beslissingen te nemen.

Op basis van een intake worden samen met u (en uw management) de kansen en bedreigingen en de sterkten en zwakten van de nieuwe business gedefinieerd.


Op basis hiervan wordt een strategisch plan opgesteld en worden met u operationele doelen bepaald. Deze worden door ons vertaald in financiële prognoses en budgetten.

  • Wil u een nieuwe onderneming starten?
  • Wil u nieuwe dienstverlening binnen uw onderneming opzetten?
  • Wil u de haalbaarheid van een plan toetsen?

Groei is meer dan een winstaandeel. Hoe kunnen wij jou helpen?

Uw bedrijf is altijd in ontwikkeling. Het maakt - net als een mens - van alles door. In al deze fases is G+ een betrouwbare partner met kennis en ervaring.

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met:


Hendrik-Jan Groeneveld

hgroeneveld@gplus.nl

06 5123 5647


Martin Stegeman

mstegeman@gplus.nl

06 1805 2673